Slankekur og sund mad
                                                                                                           

 

 

Hvordan virker hypnose, og er det farligt?  

 

Hypnose kan spores flere tusinde år tilbage til det gamle Egypten, men har muligvis eksisteret meget længere tilbage.

 

Selve hypnosen fungerer ved, at hypnotisøren bringer patienten i en trancelignende tilstand, hvor den almindelige bevidsthed er sat i en dvalelignende tilstand. Hermed er der adgang til underliggende lag i underbevidstheden, hvorfra mange følelser mv. har deres udspring. Her laver hypnotisøren så en suggestion, dvs. en påvirkning direkte til underbevidstheden og dvs. uden om den almindelige bevidsthed.

 

Dette gør, at hypnose kan være utrolig effektfuldt, og der er set mange eksempler på, at f.eks. rygere helt er stoppet med at ryge efter blot en enkelt behandling. 

 

Suggestionen aftales som oftest før hypnosen, hvor patienten selv kommer med ønsker om, hvad suggestionen skal bestå af, så de påvirkninger, som laves under hypnosen, er helt i tråd med, hvad patienten ønsker.

 

Patienten oplever en hypnose som en afslappet tilstand, hvor du stadig er bevist og kan høre og tale med hypnotisøren på helt normal vis. Efterfølgende kan det hele huskes af patienten.

 

Der er generel enighed om, at patienten ikke kan ”flytte sig” på det mentale plan længere, end vedkommende selv tillader det indenfor sin egen etik og moral. Dvs. hypnose kan altså ikke bruges til at få mennesker til at gøre noget mod deres vilje.

 

Hypnose er derfor velegnet til at hjælpe mennesker med at styr på deres overvægt, rygning, sorg, vrede og mange andre områder, som har rod i det mentale, hvilket jo som sådan er stort set alt.

 

Hvis hypnose anvendes sammen med NLP, så har man, efter min personlige mening, fundet den optimale måde at hjælpe sig selv med at ændre sig på. Hypnosen sørger for, at der tales direkte til underbevidstheden og NLP bidrager med effektive måder at ændre sine vane- og adfærdsmønstre. 

 

NLP og hypnose er gode eksempler på mentale redskaber, som kan bruges for at fremme sin sundhed. Og da det mentale og fysiske hænger sammen, kan hypnose altså sagtens bruges til f.eks. at få styr på sin undervægt.