Slankekur og sund mad
                                                                                                           

 

 

Hvad kan NLP gøre for mig, og hvad er det egentlig for noget?  

 

Neuro Lingvistisk Programmering, også kaldet NLP, er et relativt nyt fænomen, der er blevet udviklet siden 1970´erne. NLP drejer sig, meget kort og simplificeret fortalt, om at udnytte de ressourcer, som allerede ligger gemt inde i den enkelte person. Disse ressourcer frigøres ved at identificere gamle uhensigtsmæssige tankemønstre, og erstatte dem med nye og positive måder at tænke på. 

 

Alle mennesker opfatter verden på deres helt egen måde, og de reagerer ud fra denne. Dvs. en hændelse ”tolkes” af den enkelte, og tillægges dernæst individuel betydning. Ved at ændre dine tankemønstre, ændrer du det ”filter”, som dine oplevelser opfattes igennem, og herved ændrer du dine egne reaktionsmønstre. 

 

Dermed kan NLP være en genvej - og i øvrigt en meget effektiv en af slagsen – til at ændre uhensigtsmæssige tanke- og reaktionsmønstre. Dette kan bruges inden for alle aspekter at den menneskelige psyke, og hermed naturligvis også inden for f.eks. vægttab.   

 

Personligt interesserer jeg mig meget for personlig udvikling og det at få et bedre og mere meningsfyldt liv med mest mulig glæde. Jeg kan kraftigt anbefale NLP, hvad enten det er som behandling af et specifikt problem – f.eks. overvægt, sorg, vrede eller andet, eller det blot er for at udvikle sig som menneske og lære mere om sig selv.  

 

I behandlingsøjemed ser jeg i øvrigt en stor styrke i at kombinere hypnose og NLP, da disse metoder supplerer hinanden utroligt godt. NLP er et meget stærkt instrument til at ændre vores følelser og reaktioner på hændelser, og hypnose muliggør at tale ”direkte med underbevidstheden”, hvilket kan være utrolig effektfuldt.  

 

Alle menneskelige reaktioner har som udgangspunkt et positivt formål på den ene eller anden måde, selvom selve handlingen og resultatet kan være destruktivt. NLP kan være en måde at lære en ny og bedre måde at handle på, som er positivt som samtidigt kan opnå det ønskede resultat på en meget bedre måde. 

 

Alt i alt kan NLP være en rigtig god måde at arbejde med sig selv på og supplere alle andre områder på denne side positivt.